Verditakst

Boligeiendommer, næringseiendommer, takstingeniørs rolle i verdisetting

Hjem > Verdi/Tilstand > Verditakst

Man trenger verditakst eller forhåndstakst når man skal bygge nytt, bygge om, selge eller kjøpe, foreta skifte eller når man vil refinansiere lån.

Verditakst boligeiendommer

Verditaksten er basert på fysisk befaring med arealmåling uten inngrep i byggverket.

For boligeiendommer som skal selges anbefales tilstandsrapport med arealmåling og verditakst som er en mer omfattende rapport enn bare rapporten med verditakst.

Gyldigheten av en verditakst er 6 måneder.

Eier eller oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten før den tas i bruk. Dette gjelder selv om selger benytter en eiendomsmegler i selve salget.

Dokumenter som skal legges fram - verditakst av bolig

 • Plan- og fasadetegninger.

 • Målebrev/skylddeling som angir tomte eller jordareal.

 • Alle bruksnummer med har samme eier. Dette gjelder også landbruk.

 • Festekontrakt og gjeldende festeavgift.

 • Forsikringspolise.

 • Offentlige avgifter og eiendomsskatter.

 • Kontrakt for utleie og leieinntekt.

 • Opplysninger om reguleringsforhold og endringer som er pågående.

 • Tidligere takstdokumenter yngre enn 10 år.

 • Ved taksering av eierseksjoner bør oppdelingsbegjæring foreligge.

 • Ved boligsameie og borettslag trenger vi dokumenter som er særskilt for disse.

Næringseiendommer

Vi har verdisatt næringsbygg og næringstomter i Troms, på Svalbard, i Nordland og i Finnmark. Dette er et takstområde vi har lang erfaring med.

 

Ved verdisetting av næringseiendommer anbefaler vi at takstingeniør og eier samarbeider. Dette begrunnes med at ved verdisetting av næringseiendommer har eier mulighet å påvirke sluttverdien ut fra hvilke avkastningskrav man stiller for å regne ut verdien av pengestrømmen som netto inntekter forrenter.

 

Pengestrømverdien er å anse som grunnverdien. I tillegg korrigeres det for tilstand, modernitet, fleksibilitet, utbyggingspotensiale, områdeutviklingen mv. Deler av disse faktorer gjenspeiles i netto husleie.

Det kan være verdt å merke seg at Skattemyndighetene fra tid til annen krever en dokumentert verdi på næringseiendommer og da er en takst som denne den beste dokumentasjon.
 

Dokumenter som vi generelt ønsker fremlagt ved oppdrag er:

 • Tegninger som viser etasjer og arealer for ulike leietakere.

 • Byggenes brutto areal og ledig areal.

 • Årlige leieinntekter (leieinntekter og evt. andre driftsinntekter). Vi ønsker dette oppsatt i et excelark med leietaker, arealer, leie mv.

 • Om leietakere i tillegg betaler fellesutgifter og regnenøkkel.

 • Hva som regnes som fellesutgifter i leiekontrakt.

 • Hva som regnes inn i eierkostnader for bygg/eiendom.

 • Eiendommens årlige utgifter (kommunale avgifter/skatter, festeavgifter, forsikringspremie, andre driftsutgifter)

 • Påkostinger de siste 5-8 år.

 • Forsikret hos, forsikringsform, forsikringsgrunnlag og forsikringspremie. 

 • Tidligere takstdokumenter yngre enn 10 år.

 • Andre opplysninger om eiendommen som er relevant for verdisetting.
   

Takstingeniørers rolle i verdisetting

Takstingeniører vurderer den enkelte eiendommen særskilt etter nøye befaring.

Takstingeniører har de beste kunnskaper om byggeskikk og prismarkedet innen sitt virkeområde. 

 

Ansatte i Byggtakst Nord AS har vært i takstbransjen over 30 år og derfor er vi godt kjent i markedet. Vi anbefaler en ny verditakst som grunnlag for tilbud på refinansiering og en tilstandsrapport med eller uten verditakstakst ved salg av eiendom.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS