Våre instrumenter

Hjem > Om oss > Våre instrumenter

Fuktmåler for treverk, betong og inneluft

Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt og vanntilførsel.  Våre instrumenter er et hjelpemiddel i å søke årsak og omfang, samt kontrollere fuktinnhold før materialer og overflater innebygges slik at uønsket mugg, sopp og råte ikke oppstår.
 
MMS2 Protimeter måler og indikerer fuktighet i materialer og luft. Instrumentet benytter seg av radiobølger og gjør at man på displayet kan avlese om materialet er tørt, i risikosonen eller fuktig, uten å stikke hull/borre. Ved hjelp av følere kan man foreta måling i tre med pigger, måle luftfuktighet, omgivelsestemperatur og få beregnet duggpunkt. Ved å bore i betong kan vi etter ca. 1 døgn med måleplugg finne fuktinnhold uten å vite betongkvalitet.  Apparatet er et av de beste på markedet for denne type kontroller. 

Termografi

Vi bruker Flir T440 Termokamera med 22 eller 45 graders linse.
Bruk av termografi sammen med undertrykk er en sikker måte å dokumentere hvor et bygg har luftlekkasjer.  I tillegg kan kamera påvise manglende isolering, dårlige dør- og vinduspakninger, skjulte gulvvarmeanlegg, manglende isolering, veggstav og  mye mer.  

Temperaturmålinger i overflate

Fluke 62 MAX+. Dette er infrarødt instrument som brukes til å avlese temperaturer på materialoverflater, der vi ikke har behov for termografikamera.  Kan registrere varmekabler i drift, overflatetemperatur i parkett, flis osv.  Brukes til å avsløre kondensårsak, kuldegjennomslag i gulv/vegg og ellers overflatetemperaturer generelt.  

Tetthetskontroll – BlowerDoor

BlowerDoor, enkeltvis eller i system benyttes av oss til å kontrollere om et bygg oppfyller byggeforskriftenes krav til tetthet. 
BlowerDoor brukes også som hjelpemiddel til å skape undertrykk der vi termograferer for å konstatere luftlekkasjer og manglende isolering i klimaskjermen, brannvegger el.

Muggmåling

Aquaria Microflow er et instrument for prøvetaking for å undersøke mengde av muggsporer  og bakterier i inneluft. På instrumentet anvendes en såkalt Petri skål (90mm). Instrumentet suger et bestemt luftvolum gjennom apparatet, og det vil avsettes partikler på en overflate (Petriskål) med næringsagar. Skålene dyrkes i et godkjent miljølaboratorium.  Levende muggsoppsporer vil vokse til synlige kolonier som rapporteres etter ca. 1 uke.

Nivellerutstyr

GL – N32. Tradisjonelt nivellerutstyr for nøyaktig høydemåling.  Dette er et instrument som brukes til å kontrollere overflateretthet på etasjeskiller, himlinger, terreng. Brukes også til å kontrollere om bygg er utsatt for setninger og for å registrere nøyaktige høyder på bygg før store utgravinger og sprengninger i nærheten.

Leica LINO L2 er en selvnivellerende laser som projiserer nøyaktig, enkelt og raskt. Laseren streker opp vertikalt og horisontal to linjer som er i nøyaktig rett vinkler i forhold til hverandre.

Dewalt 360 Laser DW0811-XJ simulerer funksjonen til en rotasjonslaser og kan plasseres midt i rommet for å kontrollere alle områder rundt instrumentet.

Utstyr for inspeksjon i skjulte konstruksjoner 

Med video borescope kan du forta inspeksjon inne i konstruksjoner og observasjon utover det menneskelige øye. Dette instrument kan lagre video og bilder.

BOSCH PMD 10. Stendersøker som påviser hvor det er feste for oppheng og hvor vi skal bore for å kontrollere fuktinnhold inne i byggets treverk. F.eks. i vegg mot mur i kjeller.

Avstandsmåler

Leica Disto DXT og Disto 510 måler avstander fra 0,05 til 200 meter med en nøyaktighet

på +/-1,5 mm. Den beregner også areal, volum, omkrets, veggareal, gulv- og takareal.


På Disto 510 ser vi treffpunkt på målerskjerm.

Temperatur-, CO2 - og fuktlogger

 

Kistock Klimalogger og KIMO Kistock KH 210 er alt man behøver for å foreta en komplett inneklimamåling. Dette er en kompakt datalogger med innebygd føler for CO2, fuktighet og temperatur. Loggeren brukes bl.a. til å finne årsak til svertesopp og om ventilasjonen er tilstrekkelig i forhold til bruk av rommet. Instrumentet kan også logge lysforhold.

Tramex ME er en fuktindikator som avslører forskjell i fuktinnhold og evt. skadelig fukt i materialer. Blant annet utmerket til kontroll av differanseverdier på flisoverflater og i våtsoner i bad uten hulltaking.

Lyd- og støymåler

 

Instrumentet måler lydnivå i for eksempel arbeidslokaler.  Kan brukes til å indikere støynivå utenfra og inn i bygninger.  For måling av lydreduserende konstruksjoner som lydvegg og gulv etter NS må annet avansert utstyr brukes. 

Lysmåler

 

TES1335 Lysmåler egnet for enkle lysmålinger i arbeidsmiljø.

Lufthastighetsmåler og luftmengde måler

 

Alnor og KIMO brukes til å måle luftmengde, differansetrykk, temperatur og hastighet i lekkasjeåpninger og ventilasjonsrør. Her kan man kontrollere om ventilasjonen skifter ut tilstrekkelig luftmengde og om en bolig er trekkfull.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS