Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Hjem > Byggebistand > Uavhengig kontroll

Fra 01.01.2013 innførte myndighetene krav om obligatorisk uavhengig kontroll ved oppføring av byggverk. Bl.a. er det krav på boliger om uavhengig kontroll for tetthet i klimaskjermen (lufttetthet), og våtrom.

Det er av betydning at ansvarlig søker plasserer lufttetthet og våtrom i tiltaksklasse 1 selv om andre deler av bygget kan vær i høyere tiltaksklasse. Hensikten med reglene er å gjennomføre kvalitetssikring av byggearbeidene.

 

Byggtakst Nord AS har sentral godkjenning til å foreta kontroll. Vi har også instrumenter for å utføre tetthetskontroll på nybygg og dette gjelder både boliger og større bygg som bl.a skoler og næringsbygg.

Kontrollfunksjonen skal gjøres av et uavhengig foretak som kan dokumentere at det ikke har noen økonomiske bindinger til partene i byggeprosjektet.

Etter kontrollen er utført skal kontrollforetaket levere en kontrollerklæring.

Byggherre/tiltakshaver har ansvaret for å bestille godkjent kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen. Dette kan skje i samarbeid med ansvarlig søker.  

Lufttetthet

Den som har uavhengig kontroll av lufttetthet skal kontrollere at tetthetsmålinger er gjennomført av utførende (husleverandør), og kontrollere at resultatet av tetthetsmålingen ligger innenfor forskriftskravet.

Våtrom

Den uavhengige kontrollen omfatter følgende kontrollpunkter:

  • Kontrollere at kvalitetssikringssystem er i bruk. Da skal ansvarlig foretak vise at KS-system foreligger og at det er i bruk.

Prosjekteringsunderlag for våtrom som betyr at følgende må foreligge slik at kontroll kan gjennomføres på byggeplassen:

  • Tegninger med målsatt plassering av installasjoner. Inntegning av sluk i plan og høyde. Planlagt fallforhold.

  • Dokumentere hvilke fuktsikringsprodukter (type membran, slukmansjett, sluk gjennomføringsmansjetter, våtromsplater etc. som er prosjektert for bygget.

 

Befaring av våtrom(ene):

Fysisk befaring/visuell kontroll av fuktsikring/membraner, tilpasning sluk, med gjennomføringer. Denne kontrollen skal gjennomføres før fliselegging er påbegynt.

Kontrollere fallforhold i henhold til forskriftskrav.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS