Tilstandsrapport

Hjem > Verdi/Tilstand > Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten beskriver bygningens tilstand. Hensikten er å opplyse fakta og dermed redusere reklamasjoner fra nye eiere etter salg. Tilstandsrapporten har lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er relevante ved eierskifte.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstingeniøren har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, ettersom det ikke foretas åpning av konstruksjoner. Dette kan gjøres på bestilling og anbefales for trekonstruksjoner under terreng.

Eier eller oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten før den tas i bruk. Dette gjelder selv om selger benytter en eiendomsmegler i selve salget.

Teknisk Due Diligence

De som ønsker å kjøpe større eiendommer trenger ofte å vite mer om bygningenes tekniske forhold for å avklare om det ligger ukjente tekniske risikofaktorer i portofølgen som ønskes overtatt.

Kjøper bestiller en teknisk besiktigelse som i terminologien benevnes teknisk due diligence. Kjøper og den bygningskyndige setter de opp et mandat for hva de ønsker besiktiget og kontrollert. Ofte inneholder mandatet følgende forhold:

  • Vurdering av bygningers tilstand og mulighet/begrensninger.

  • En vurdering av omkostninger til fremtidig vedlikehold.

  • Vurdering av installasjoner og driftsavtaler
     

Det utarbeides en protokoll med anbefalinger om f.eks. strakstiltak og angir et kostnadsbeløp som normalt kan være grunnlag for å holde tilbake til forhold er rettet.

Byggtakst Nord AS har lokalkunnskaper og lang erfaring med ulike typer bygg gjennom skadevurderinger, ombyggingskoordinering og verdisetting og av eiendommer i over 30 år.

 

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS