Seksjonering

Hjem > Byggebistand > Seksjonering

Der det er flere boenheter kan det være god lønnsomhet i å seksjonere før salg dersom det ligger til rette for det. Man utarbeides en seksjoneringsbegjæring som kommunen behandler etter regelverket.

I forbindelse med seksjonering av boliger kan det være forhold som ikke er avtalt som må inntas i en seksjonsavtale før seksjoneringen kan gjennomføres.  Vi har seksjonert en del boligeiendommer kan gi deg nødvendige råd og bistand til å gjennomføre en seksjonering.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS