Priser

Dette er priser på Taksering av eiendommer hvor dokumenter og tegninger leveres oss før eller ved vår befaring.

Egenmeldingsskjema må fylles ut av kunde/bestiller og denne viser hvilke dokumenter vi trenger for de ulike takstoppdrag.

 

Priser er inkl. mva. og er gjeldende inntil ny oppdatering.

Verditakst Bolig

Verditakst Enebolig/rekkehus/5-roms leilighet inntil 200 m² BTA, fra kr. 6.400,-.

I tillegg for 1-2 roms utleiedel pr. stk. fra kr. 800,-.

I tillegg for garasje/uthus pr. stk. fra kr. 800,-.

 

Verditakst Leilighet (borettslag/aksje/seksjon):

Verditakst Leiligheter 1-4 roms fra kr. 5.680,-.

Tillegg utebod og P-plass i fellesanlegg/egen garasje fra kr. 800.-

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapport enebolig inntil 200 m2 BTA   fra kr. 14.100,-.

Tilstandsrapport enebolig m/verditakst inntil 200 m2 BTA  fra kr. 17.572,-.

Verditakst Landbruks- og Næringseiendom

Faktureres etter størrelse på eiendommen dvs. antall og hvilke bygninger pris fra kr. 15.900,-

Tilleggskostnader

For verdisetting av eiendom blir det innhentet enkel grunnbokutskrift, pris kr. 250,-.

(Kontroll av heftelser på eiendommen som kan påvirke verdien)

 

Kjøreutgifter faktureres med

Bykjøring sone 1, tur/retur 20 km kr. 225,-.

Bykjøring sone 2, tur/retur 40 km kr. 335,-.

Større avstander faktureres med medgått reisetid og pris for antall km.

 

For pristilbud, ta kontakt med opplysning om evt. adresse, gårds- og bruksnummer m.v.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS