Kjøp bolig med tilstandsrapport

Når man skal skaffe seg bruktbil er man fokusert på tilstandsrapport. Dette gjelder for noen få tusenlapper i investeringer. Når man skal kjøpe seg bolig, som er den største investering man gjør i livet, må man kreve tilstandsrapport. Denne rapporten må man lese nøye før man går på visning og før man bestemmer seg for å gi bud.


Finnes det ikke tilstandsrapport i prospektet må man likevel forlange en slik rapport. Dette må man formidle til megler/selger. Kommer det slike ønsker vil selger få utført en tilstandsrapport fra et godkjent takstfirma.


En tilstandsrapport gir deg tilgang til tekniske opplysninger om eiendommen som du selv ikke kunne vite om. Rapporten vil opplyse hvordan boligen er bygget, tilstanden på bygningsdeler og den tekniske levetiden på bygningsdeler. Med en tilstandsrapport vil du få vite hvor stort vedlikeholdsbehovet er i kommende år, noe du må ta hensyn til økonomisk før du gir bud.

Innholdet i tilstandsrapporten kan resultere i at du ikke kan gi bud på drømmeboligen fordi det tilkommer for høye vedlikeholdskostnader de nærmeste årene. Det er leit, men å få vite tilstanden før du kjøper, kan berge deg fra økonomisk ruin i årene fremover.


Har du økonomi til å kjøpe bolig som krever omfattende vedlikehold kan den samme tilstandsrapporten danne grunnlag for din planlegging av fremtidig vedlikehold.


Firma som skal utarbeide tilstandsrapporter må ha kunnskap om byggeskikk, nytt og eldre lovverk- og forskrifter, levetid på byggematerialer og erfaring med hvor skader normalt oppstår på ulike bygg. Ansatte i Byggtakst Nord AS har over 30 års erfaring med byggeskader og tilstandsvurderinger, noe som gir et godt grunnlag å bygge tilstandsvurderinger på.


Forbrukermyndighetene og takstbransjen har jobbet lenge med å få tilstandsrapporter obligatoriske ved eiendomssalg. Det har ikke skjedd ennå, men det jobbes nå med ny lovgivning som skal redusere konflikter i eiendomshandel. Fremtiden vil vise om tilstandsrapporter reduserer konfliktene etter boligkjøp.Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS