Å gjøre riktig valg når du skal vedlikeholde bolig

Tenker du å oppgradere en eldre bolig for å gjøre den mer energivennlig/grønn anbefaler vi at Byggtakst Nord AS foretar en tetthetskontroll og en termografering med infrarødt kamera.


Da påviser vi hvor boligen har størst uønskede lekkasjer og kan gi deg prioriterte anbefalinger for påkostninger. Det er ikke sikkert at det du hadde tenke å gjøre er det samme som vi mener du bør prioritere.


Vi kan også bistå med beskrivelse for tiltak, tilbud, kontrakt og gjennomføring av vedlikehold inklusive budsjett og byggelånskontroll. Skal du bygge på, utvide eller dele tomten for en ny bolig i hagen kan vi utarbeide forhåndstakster og hjelpe med det meste.Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS