Om oss

Vi er et rådgivende ingeniørfirma med hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor på Finnsnes. Vi utfører tjenester innenfor et vidt spekter knyttet til fast eiendom.

Byggtakst Nord AS skal fremstå som en uavhengig og faglig rådgiver. Våre oppdragsgivere skal være godt tilfreds med det vi leverer. Dette gjelder gjennomføring, faglig innhold, leveringstid og kostnader.

Byggtakst Nord AS ble etablert i 1997 som aksjeselskap.

Firmaet har sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet, et godkjent IKT system, setter HMS i høysete og flere ansatte er autoriserte i Norsk Takst knyttet til takstvirksomheten.

© Byggtakst Nord AS

Levert av Mint Digital AS