Mugg, sopp og råte

Hjem > Skade > Mugg, sopp og råte

Vannskader og fuktighet i bygninger er grobunn for mugg. Mugg i boliger kan gi problemer i form av utvikling av astma/allergi. Selv om muggsopp er en del av den ”normale floraen” både inne og ute, vil fuktighet kunne gi vekst som forstyrrer den naturlige balansen. Dette vil i svært mange tilfeller gi inneklimaproblemer.

Den mikrobiologiske aktivitet er normalt ikke synlig. Det må brukes spesialutstyr både for målinger og analyse. Gjennom analyse får man greie på tilstanden for de områder det er tatt prøver fra og heretter vil tiltak kunne settes i verk.

Kilder til uønsket mikroorganismer kan være

  • Gamle, ureparerte og nye vannlekkasjer

  • Høy luftfuktighet/dårlig ventilasjon (vindusventiler er ofte ikke nok)

  • Kondens

  • Innebygd fuktighet (byggfukt)

  • Utettheter i taktekket og fasadekledninger

  • Ventilasjonsanlegg som mangler rengjøring

  • Møbler og inventar som avgir mugg

  • Stillestående vann i luftfuktere

Man må være klar over at muggsopp forårsaket av f.eks. en fuktskade, kan gi problemer i lang tid etter at fuktigheten er fordampet.

Mange kjenner igjen såkalt ”svertesopp” i vinduskarmer, på tapeter, gulvlister etc. i rom med dårlig ventilasjon og lite oppvarming, eksempelvis soverom mot oppfylt terreng.

Sporer fra muggsopper kan påvises i luften i alle miljøer. Forekomsten varierer sterkt med årstiden. I uteluften finner man for de fleste typer det høyeste antallet på sommeren og høsten. Hvis sporekonsentrasjonen er høyere i inneluft enn i uteluft, kan det være et signal om muggvekst på innvendige overflater.

Det samme kan være tilfelle dersom en type muggsopp som ikke fins utendørs er dominerende innendørs. Muggvekst innendørs henger sammen med fuktighet (over 70 % RF i materialets overflate). God næringstilgang (f.eks. støv og skitt) og mørke fremmer muggvekst. Også stillestående vann med næringsstoffer kan føre til bakterievekst.

Forskrifter og grenseverdier

Fukt og råteskader, muggvekst og mugglukt skal ikke forekomme i bygg.

Kontroll av muggsopp i inneluft

Det tas først en referanseprøve av utelufta. Deretter tar man prøver inne på relevante steder. Prøvene dyrkes videre frem hos et lokalt laboratorium i Tromsø. Etter ca. en uke er resultatet klart. Resultatet vil avgjøre om det anbefales tiltak.

Før salg av bolig

Har man mistanke om at det er mugg i boligen som skal selges, er det lurt å få utført en muggprøve i tillegg til en tilstandsrapport med verditakst. I følge avhendingsloven har kjøper rett til å foreta muggmåling og evt. påberope muggsopp som en skjult mangel.

Måleinstrument for mugg

Vi benytter et instrument som heter Aquaria Microflow som er et instrument for måling av muggsopp og bakterier i luft. På instrumentets topp anvendes en såkalt Petriskål (90mm).

 

Instrumentet suger inn et bestemt luftvolum, og det vil avsettes partikler på en overflate (Petriskål) med næringsagar. Disse skålene sendes inn til miljølaboratoriet hvor de så settes til innkubering. Levende muggsoppsporer vil nå vokse til synlige kolonier etter 3-7 dager. Koloniene telles og mikroskoperes på laboratoriet slik at man kan få en fullstendig rapport av funnene.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS