Landbrukstakst

Hjem > Verdi/Tilstand > Landbrukstakst

Landbrukstakst skal benyttes der man har oppført bolig/bygg på jord som har mer enn 35 dekar dyrka mark og/eller er over 100 dekar totalt.

Byggtakst Nord AS har autorisasjon for landbrukstaksering og har utført verdisetting av denne type eiendommer i mer enn 20 år. 

Regelverket for verdisetting er forskjellig fra verdisetting av tradisjonelle boligeiendommer på fradelte tomter.  Det skal ikke være priskontroll for eiendom med bolighus der kjøpesum er under kr. 3 500 000,-.

Der det er priskontroll er det kommunen evt. fylkesmannen som fastsetter øvre godkjente pris ved et konsesjonspliktig salg. Denne pris kan være lavere enn takstingeniørens fastsatte pris.

Markedsverdi er en samlet vurdering og en skjønnsmessig fastsatt verdi for hva man kan påregne at flere uavhengige interesser er villig å betale. Vi tar ikke hensyn til kjøpere som er villig til å betale en høyere pris på grunn av spesielle interesser i eiendommen.

Verdisetting er slik eiendommen fremstår på takseringstidspunktet. Verdien er ikke knyttet til en senere planlagt eller ønsket bruk av eiendommen. Skal man verdisette en ønsket bruk i fremtiden kan dette gjøres som et oppdrag og benevnes som en forhåndstaksering.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS