Temperatur og fuktmåling i luft, tre og betong

Hjem > Skade > Temperatur og fuktmåling

Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt- og vann tilførsel. Skader er påregnelig når underlaget ikke er uttørket før legging av belegg, flis mv.

Vann på avveie er et problem. Når vann samles i bygningsmessige konstruksjoner, vil det over tid dannes muggsopp. Når muggsoppen dør avgir den toksiner som kan gi allergiske og astmatiske symptomer. Hvis en i familien er konstant "småforkjølet" kan fukt være forklaringen. Selv nye boliger kan ha store fuktproblemer.

 

Fukt kan oppdages

Fuktskader og fuktig klima i en konstruksjon er ikke alltid lett å oppdage. Boliger med mugglukt eller der fliser og belegg ikke er riktig montert, har ofte et fuktproblem. Det er de snikende, skjulte lekkasjene som virkelig kan gjøre skade. 

 

Ny boligeier sikrer seg ofte ved å få kontrollert f.eks. våtrom hvor reparasjonskostnader er særdeles store og der villa- og huseierforsikring normalt ikke dekker.

Mange selgere av leiligheter og boliger bestiller egen fuktmåling og våtromskontroll fra takstingeniør for å gi kjøper faglige opplysninger, og for å unngå reklamasjon fra den nye eier. Fuktmåling inngår også tilstandsrapporten.

Fuktmåleinstrumenter

Vi benytter en rekke ulike instrumenter til fuktsøk og fuktmåling.

Merker som Vaisala/Protimeter er et instrumenter som vi benytter for nøyaktig måling av fukt og temperatur i luft; inne i konstruksjoner av tre, betong osv. 

Måleplugger bores inn i underlaget og klima avleses til gitte tidspunkt. Instrumentene brukes ofte for nøyaktig kontroll om betong er tilstrekkelig uttørket før belegg eller flislegging. Man kan også bruke instrumenter for kontroll av fukt i hulrom i f.eks. vegger og bjelkelag etter vannlekkasje.

 

Vi benytter andre instrumenter til overflatesøk for å registrere om det er fukt i underlaget med stedvis høyere utslag enn i referanseområder.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS