Feil og avviksrapport

Hjem > Verdi/Tilstand > Feil og avviksrapport

Denne type rapport benyttes oftest etter eiendomskjøp innenfor garantitiden.

Det viser noen ganger at selgers opplysningsplikt ikke oppfylles og at kjøper oppdager feil og mangelforhold som de vi reklamere på.

Slike oppdrag skal vurderes i forhold til hva som er forskriftsmangler, hva som er normalt ut fra eiendommens alder og tilstand, samt hva som er ”innebygde” mangler. 

Denne type vurdering krever kunnskaper om materialbruk, byggeskikk og levetider slik at man kan avgjøre om avvikene er påregnelig eller uforutsett.

Byggtakst Nord AS har over 20 års erfaring med byggeskader og kan i store trekk vurdere de fleste avvik både teknisk og økonomisk konsekvens.

Byggtakst Nord AS har et stort kontaktnett av håndverkere som kan bistå i kostnadsberegninger og faktisk utførelse av bygg og byggeskader.

Fuktskader

Bygninger er ofte utsatt for fuktskader i tak, våtrom og kjellerdeler. For å kontrollere dette må man registrere symptomer, fuktinnhold i luft og foreta fuktsøk med måleinstrumenter. Spesialinstrumenter for betong kan avdekke fuktvandringer til kjellere på grunn av manglende eller svikt i utvendig fuktsikring.


Mugg, sopp og råte

En økning av astma og allergitilfeller skyldes trolig at det er mer mikroorganismer i bygninger enn tidligere. Fukt er ofte årsaken til at dette oppstår. Med flere våtrom, økt vannforbruk og manglende vedlikehold legger man til rette for mugg, sopp og råteskader.

Luftlekkasje og kuldegjennomslag

Ved hjelp av måleinstrumenter bl.a termografikamera kan man avdekke forhold som ukontrollerte luftlekkasjer og kuldegjennomslag i konstruksjoner. Dette er en mangel som ofte går igjen boliger oppført før 1997.

Skjevheter og setningsskader

Måleinstrumenter for retthetsmåling kan avdekke skjevheter og avvik i konstruksjon.
Skjevheter kan ha svært mange årsaker.

Baderomskader

Baderom er det ofte reklamert på etter et eierskifte. Ved besiktigelse og ved hjelp av måleinstrumenter kan man avdekke fuktskader og rør/sluk som er årsak til svært mange baderomsskader. Man kan også få kontrollert om gulvvarmesystem er i funksjon ved hjelp av termokamera.

Lydgjennomgang

Flere ønsker utredninger om trinn- og luftlydgjennomgang mellom boenheter. Man kan få lydnivå målt etter Norsk Standards krav. Med utgangspunkt i måleresultat gis det råd om tiltak dersom forskrifter ikke er oppfylt.

Byggesøknad for etablerte utleieenheter

Mange boliger har utleieenheter som ikke er godkjent av kommunen. Byggtakst Nord AS har sentralgodkjenning og kan foreta byggesøknad på utleieenheter som allerede er etablert. Dette anbefales å få ordnet opp i før evt. salg. Selger man med ulovlig utleiedel uten å opplyse dette før salget vil man komme i reklamasjonsansvar straks forholdet blir oppdaget.

Forskriftsmangler

Det er viktig å undersøke hvilke byggeforskrifter som gjelder for bygg og bygningsdeler ut fra bygge-/etableringsår. Dette gjelder for eksempel nyetablering av tilbygg, påbygg, underbygg, våtrom, bruksendring av rom og lignende.
Det kan være deler som er omfattet at nyere forskrifter enn det opprinnelige bygget.

Mus og rotter

Dette er nye reklamasjonsforhold som er kommet og som har vært gjenstand for omfattende bekjempelser og reklamasjoner fra kjøper til selger.

Skeggkre, sølvkre, perlekre

Dette er nye reklamasjonsforhold som er kommet og som har vært gjenstand for omfattende bekjempelser og reklamasjoner fra kjøper til selger.

 

 

 


 

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS