Eiendomstaksering og byggebistand i Nord-Norge og Svalbard

Byggtakst Nord AS er et firma med over 30 års erfaring innen bygge- og eiendomsbransjen. Vi er det største firma i Nord-Norge med ansatte, autoriserte takstingeniører. 

Se våre arbeidsområder i Firmainformasjon som kan lastes ned. Våre autorisasjoner og godkjenninger finner du her.
Vi utfører byggeteknisk bistand på nye og eksisterende bygg og fast eiendom. Vi ivaretar personvernet (GDPR) og vi er Miljøfyrtårnbedrift med samfunnsansvar, og derigjennom forpliktet til å arbeide for et bærekraftig miljø.  Vi har fungerende IKT-system og benytter egne instrumenter for de fleste oppdrag.

Vi legger ikke ut identifiserbare personreferanser og vi bruker ikke uniformerte biler da nabolaget ikke trenger å vite om vårt besøk hos kunder. 

Verdi/Tilstand

Vi utfører verditakst av bolig og næringseiendommer, landbrukseiendommer, hytter, tomter og planlagte utbyggingsarealer. Vi utfører også forhåndstakster på planlagte bygg.

Tilstandsrapport med verditakster utføres oftest på boligeiendommer, men vi utfører også tilstandsrapport på våningshus på landbruk og på næringsbygg.

For sameier og borettslag utfører vi tilstandsrapporter/vedlikeholdsrapporter som tar med tiltak og som kan kostnadsberegnes.

 

Skade

Vi utfører besiktigelse og rapportering av forsikringsskader, men også av andre typer skader på bygg og eiendom.

 

Ved store forsikringsskader kan partene avtale skadefastsettelse ved skadeskjønn. Dette er noe vi har lang erfaring med innen alle kategorier bygg og installasjoner.

 

Har du skaffet deg bolig og det er forhold å reklamere på utarbeider vi skade- og avviksrapporter som kan legges til grunn i reklamasjonssaker.

 

Vi utfører også fuktsøk, kontroll av sopp/råte, samt måling av mugg i inneluft.

 

Med termografikamera kan vi finne uønskede luftlekkasjer som i mange tilfeller er årsak til at man «fyrer for kråka» og på vinterstid gir problemer med istapper.

Byggebistand

Byggebistand omfatter et bredt fagområde som byggesøknader, seksjonering, uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet på nybygg.

Vi utarbeider byggebeskrivelser, henter inn tilbud (også i offentlige anskaffelse), skriver kontrakter og følger opp byggesaker og reparasjoner.

 
 

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

© 2020 Byggtakst Nord AS

Levert av Mint Media AS