Taksering fra Troms til Svalbard

Våre erfaringer gjennom mer enn 30 år i byggebransjen og takstbransjen, samt vårt fokus på bygg og byggeskader har gitt oss kunnskaper som har stor verdi i de oppdrag vi engasjeres til å utføre.

Byggtakst Nord AS har et utbredt kontaktnett av håndverkere som benyttes i tilbudsgivning og til å foreta bygge- og reparasjonsarbeider.

Aktuelt

Verdi/Tilstand

Vi utfører verditakst av bolig og næringseiendommer, landbrukseiendommer, hytter, tomter og planlagte utbyggingsarealer. Vi utfører også forhåndstakster på planlagte bygg.

Tilstandsrapport med verditakster utføres oftest på boligeiendommer, men vi utfører også tilstandsrapport på våningshus på landbruk og på næringsbygg.

For sameier og borettslag utfører vi tilstandsrapporter/vedlikeholdsrapporter som tar med tiltak og som kan kostnadsberegnes.

 

Skade

Vi utfører besiktigelse og rapportering av forsikringsskader, men også av andre typer skader på bygg og eiendom.

 

Ved store forsikringsskader kan partene avtale skadefastsettelse ved skadeskjønn. Dette er noe vi har lang erfaring med innen alle kategorier bygg og installasjoner.

 

Har du skaffet deg bolig og det er forhold å reklamere på utarbeider vi skade- og avviksrapporter som kan legges til grunn i reklamasjonssaker.

 

Vi utfører også fuktsøk, kontroll av sopp/råte, samt måling av mugg i inneluft.

 

Med termografikamera kan vi finne uønskede luftlekkasjer som i mange tilfeller er årsak til at man «fyrer for kråka» og på vinterstid gir problemer med istapper.

Byggebistand

Byggebistand omfatter et bredt fagområde som byggesøknader, seksjonering, uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet på nybygg.

Vi utarbeider byggebeskrivelser, henter inn tilbud (også i offentlige anskaffelse), skriver kontrakter og følger opp byggesaker og reparasjoner.

 
 

© Byggtakst Nord AS

Levert av Mint Digital AS