hus

BYGGTAKST NORD AS

TROMSØ - FINNSNES

Tør du selge, kjøpe, bygge - uten faglig bistand

STARTSIDE

VERDITAKST
BOLIGSALGS-RAPPORT

BYGGEKONTROLL

BYGGELEDELSE
BYGGELÅNS-KONTROLL
PROSJEKLEDELSE
TERMOGRAFERING
FUKTMÅLING
MUGG, SOPP OG RÅTE
FEIL- OG MANGELRAPPORTER
FORSIKRINGSSKADER
SKADESKJØNN
VÅRE MÅLEINSTRUMENTER
KONTAKT INFO

Byggtakst Nord AS er et rådgivende ingeniørfirma som jobber innen fast eiendom. 
Byggtakst Nord AS har sentralgodkjenning for ansvarsrett i henhold til den nye plan og bygningsloven. Våre takstingeniører er medlemmer i NITO-takst som er en ledende takstorganisasjon for ingeniører.

Vår allsidige praksis gjør at vi dekker et meget bredt fagområde i eiendomssaker.

Hovedarbeidsområder:

  • Verditaksering av boliger, leiligheter, tomter, landbruk- og næringseiendommer
  • Tilstands-, eierskifte og boligsalgsrapporter
  • Ligningstakster for skatteberegningsgrunnlag
  • Beregne utleieverdier, boretter, festeavgiftsverdier
  • Klimakontroll for mugg, sopp, radon og fukt.
  • Temperatur og fuktmåling i luft, tre og betong
  • Måling av luftlekkasjer og trekk med BlowerDoor
  • Termografering med varmesøkende kamera av luftlekkasjer, varmeanlegg, isolasjon, stenderverk og påvisning av temperaturforskjeller over 0,1 °C.
  • Energimerking
  • Reklamasjonsrapporter som teknisk dokumentasjon i henhold til avhendingsloven
  • Skadetaksering inkl. naturskade og skjønn på bygning/eiendom og løsøre
  • Byggesøknad, byggekontroll, overlevering og garantibefaring
  • Byggelånskontroll
  • Prosjektledelse, prosjekteringskontroll og beskrivelser for tilbud
  • Rådgivning i byggesaker og ved kjøp og salg av eiendom

 

Mestermerke
BYGGTAKST NORD AS
GODKJENTE TAKSTINGENIØRER I NITO TAKST
Stakkevollvegen 15, 9010 Tromsø, tlf. 7766 2920
Avdelingskontor: Pb. 472, 9305 Finnsnes, tlf. 7784 1966
firmapost@byggtakst.no

ansvar